Tietosuojaseloste

Tämä on Mallaspuoti tmi:n (y-tunnus: 2344549-1) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.11.2019. Käyttämällä verkkokauppaamme ja palveluitamme hyväksyt, että käytämme antamiasi tietoja selostamallamme tavalla. Jos et hyväksy näitä ehtoja, emme välttämättä pysty palvelemaan sinua.

Rekisterin nimi

Mallaspuoti tmi:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Jussi Pääkkönen
Mallaspuoti Tmi
2344549-1
Miilukatu 2 B 10, 70620 Kuopio

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jussi Pääkkönen
Mallaspuoti
045 7831 0070

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Mallaspuodin tilausten kohdentaminen, toimitusten ja maksuliikenteen yksilöiminen, tilausten seuranta sekä asiakkuuksien hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yritys / Organisaatio
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot tilatuista tuotteista ja seurantatiedot
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön. Tämä onnistuu käyttämäsi selaimen asetuksista.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoja (esimerkiksi palvelutarjoajilta kuten Google Analytics, Google Adwords, Facebook ja muut sosiaalisen median palvelut ), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeitä käytetään sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi ja markkinoinnin personoinnin mahdollistamiseksi.

Selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Voit poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Uusi eväste asetetaan selaimeesi kuitenkin seuraavan kerran vieraillessasi sivustollamme. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Evästeiden avulla kerätään muun muassa seuraavia tietoja:

 • sähköpostiosoite
 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

Lue palveluiden käyttöehdot alta

Facebook
– Google Analytics
Instagram
Google Ads 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Mallaspuodin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Tietoja luovutetaan ainoastaan eteenpäin kuljetusyhteistyökumppaneillemme (Posti ja Matkahuolto) sekä mainonnan kohdentamiseen (Google ja Facebook)

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Yrityksen käytössä olevat tietokoneet sekä sähköinen asiakasrekisteri on suojattu palomuurilla ja salanoilla. Paperisia kuvaussopimuksia säilytetään yrityksen tiloissa lukitussa arkistokaapissa.

Henkilötietojen näyttäminen, siirtäminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus

 • Saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • Saada pääsy omiin tietoihin
 • Tietojen oikaisemiseen
 • Tulla unohdetuksi, eli tietojen poistamiseen
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Vastustaa käsittelyä

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Viimeisin päivitys 18.1.2020